17 Şubat 2018

16 Şubat 2018

 

17 Şubat 2018

08:30 – 10:00

Stapes Cerrahisinde Mikroskop ve Endoskop Kullanımı

Oturum Başkanı: Kemal Değer
Moderatör: Fikret Çetik
Konuşmacı: Ali Özdek, Münir Demir Bajin, Muzaffer Kanlıkama, Şinasi Yalçın, Onur Çelik

10:00 – 10:15 Kahve Arası
10:15 – 11:45

Koklear İmplantasyon Cerrahisinde Endoskop ve Mikroskopun Kullanımı

Oturum Başkanı: Barlas Aydoğan
Moderatör: Ülkü Tuncer
Konuşmacılar: Özgür Sürmelioğlu, Levent Olgun, Armağan İncesulu, İsmail Yılmaz, Özgür Yiğit, Çağlar Batman

11:45 – 12:00

Medel

Uydu Sempozyumu

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00

Odyoloji Oturumu

Oturum Başkanı: Yusuf Vayisoğlu
Moderatör: Figen Başar

13:00 – 13:15 Koklear implantta “odyolojik komplikasyon” ne demektir?
Asuman Alnıaçık
13:15 – 13:30 Neden pediyatrik odyoloji uygulamaları tecrübe gerektirir?
Ayça Çiprut
13:30 – 13:45 Neden işitme cihazı uygulaması gereklidir?
Ahmet Ataş
13:45 – 14:00 Neden tinnitus tedavisi zordur?
Songül Aksoy
14:00 – 15:30

Efüzyonlu Otitis Media

Oturum Başkanı: Sertaç Yetişer
Moderatör: Mehmet Ada
Konuşmacılar: Cengiz Özcan, Necdet Fazıl Ardıç, Murat Yener, Turgut Karlıdağ, Murat Ünal

15:30 – 15:45 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanı:
Kemal Görür
Moderatör:
Özlem Kandemir
15:45 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 18:30

Endoskopik Transkanal Temporal Kemik Diseksiyon

Oturum Başkanı: Onur İsmi
Moderatör: Adil Eryılmaz
Konuşmacılar: Ali Özdek, Enis Alpin Güneri, Kemal Görür, Serkan Orhan