Bilimsel Program

  20. Yılında TPHD Derneklerle Elele
24 Nisan 2019, Çarşamba
08:30 – 09:30 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları: Şükrü Cin (Ankara Üniversitesi, Ankara), Tülin Tiraje Celkan (İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul), Namık Yaşar Özbek  (Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara)
TPHD  Tarihçesi: Nereden, Nerelere Geldik!:  Sema Anak (Medipol Mega Hastanesi, İstanbul)
Hematolojiye Adanan Bir Ömür: Ümran Çalışkan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
09:30 – 10:30 İMMUNOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Türkan Patıroğlu (Erciyes Üniversitesi, Kayseri), Fatma Gümrük (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Aydan İkincioğulları (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Hematolojik Bulgularla Giden İmmün Yetmezlikler: Sevgi Keleş (Selçuk Üniversitesi, Konya)
Hematoloji Pratiğinde Tedaviye İkincil Gelişen İmmün Yetmezlik Tablosu ve Enfeksiyonları: Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 ROMATOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Aytemiz Gürgey (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), Erol Erduran (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Bülent Antmen (Özel Acıbadem Hastanesi, Adana)
Yeni Romatolojik Hastalıkların Hematolojik Bulguları: Özgür Kasapçopur (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
HLH mi MAS mı?: Selin Aytaç Eyüpoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
12:00 – 13:00

UYDU SEMPOZYUMU  

Bireye Özgü Profilakside Güvenlilik ve Özgürlük

Oturum Başkanları: Murat Söker (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır), Canan Albayrak (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun)

Serap Karaman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)

13:00 – 14:00 YEMEK ARASI
14:00 – 15:00

UYDU SEMPOZYUMU  

Hemofili Tedavisinde NovoEight® ile Yaşamın İçinde
Oturum Başkanı: Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
* Selin Aytaç Eyüpoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
* Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ)

15:00 – 16:00 ONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Ömer Devecioğlu (Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul), Emel Ünal (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Kemik İliği Nakillerinin Geleceği: Gülyüz Öztürk (Acıbadem Hastanesi, İstanbul)
Post Transplant Lenfoproliferatif Hastalık: Fatih Erbey (Özel Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
16:00 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:30 YOĞUN BAKIM-ACİL OTURUMU
Oturum Başkanları: Türkiz Gürsel (Gazi Üniversitesi, Ankara), Ahmet Koç (Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik EAH, İstanbul), Saadet Akarsu (Fırat Üniversitesi, Elazığ)
Hematoloji Hastasında Plazmaferez. Kime, Ne Zaman, Hangi Yöntem?: Esra Şevketoğlu (Dr.Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul)
Yoğun Bakımda Kanama ve Trombozun Acil Tedavisi: Ayşegül Ünüvar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
17:30 – 18:30 E-POSTER OTURUMU
18:30 – 19:30

AÇILIŞ OTURUMU

Erkek Beyni Kadın Beyni: Serkan Karaismailoğlu (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

20:30

BİLİMSEL ALT KOMİTE TOPLANTILARI

*Lösemiler Alt Komite Toplantısı