Kurullar

TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Başkan: Tülin Tiraje Celkan
İkinci Başkan: Namık Yaşar Özbek
Genel Sekreter: Can Balkan
Sayman: Adalet Meral Güneş
Üye: Neşe Yaralı
Üye: Meryem Albayrak
Üye: Çetin Timur